De quarantaine-regels in Spanje: Hoe gaat men ermee om?